Tuesday, July 23, 2019

6:00 AM Full Body (Lower Focus) Steven B. 55 Minutes
7:05 AM Full Body (Lower Focus) Chris L. 55 Minutes
9:30 AM Full Body (Lower Focus) Chris L. 55 Minutes
12:15 PM Full Body (Lower Focus) Kevin Y. 55 Minutes
5:15 PM Full Body (Lower Focus) Steven B. 55 Minutes
6:20 PM Full Body (Lower Focus) Hayley S. 55 Minutes
7:25 PM Full Body (Lower Focus) Karina V. 55 Minutes