Tuesday, 18 June 2019

06:00 Full Body (Lower Focus) Jay C 60 Minutes
07:10 Full Body (Lower Focus) Jay C 60 Minutes
08:20 Full Body (Lower Focus) Tee 60 Minutes
09:30 Full Body (Lower Focus) Robbo S 60 Minutes
10:45 Full Body (Lower Focus) Miles 60 Minutes
12:30 Full Body (Lower Focus) Connor 60 Minutes