Tuesday, 18 June 2019

06:00 Full Body (Lower Focus) Barrie B. 50 Minutes
07:00 Full Body (Lower Focus) Barrie B. 50 Minutes
08:30 Full Body (Lower Focus) Huda 50 Minutes
09:30 Full Body (Lower Focus) Andrii B. S 50 Minutes
12:30 Full Body (Lower Focus) Sonja M. 50 Minutes
16:30 Full Body (Lower Focus) Ladies Only Jade B. 50 minutes
17:30 Full Body (Lower Focus) Sonja M. 60 Minutes